Lịch học và Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

1. Lịch học ôn tập, xem tại đây.

2. Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2, xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Thông báo học ngành 2 (09/27/2013 16:29:17)
THÔNG BÁO HỦY LỚP (08/23/2013 23:06:13)