THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 3 Học kỳ 2 Năm học 2023-2024
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
ĐH chính quy - Tín chỉ43Giáo dục Chính trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Giáo dục Mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Giáo dục Thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Giáo dục Tiểu họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Hóa họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Lịch sửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Ngữ vănĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Phòng Đào tạoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Sinh-KTNNĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Tiếng Trung QuốcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Trung tâm GDQP&ANĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Vật lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Vật lý (PP LÝ - QLSĐH)Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ43Viện CNTTĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Giáo dục Chính trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Giáo dục Mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Giáo dục Thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Giáo dục Tiểu họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Hóa họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Lịch sửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Ngữ vănĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Phòng Đào tạoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Sinh-KTNNĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Tiếng Trung QuốcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Trung tâm GDQP&ANĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Vật lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Vật lý (PP LÝ - QLSĐH)Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ44Viện CNTTĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Giáo dục Chính trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Giáo dục Mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Giáo dục Thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Giáo dục Tiểu họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Hóa họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Lịch sửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Ngữ vănĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Phòng Đào tạoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Sinh-KTNNĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Tiếng Trung QuốcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Trung tâm GDQP&ANĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Vật lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Vật lý (PP LÝ - QLSĐH)Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ45Viện CNTTĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Giáo dục Chính trịĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Giáo dục Mầm nonĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Giáo dục Thể chấtĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Giáo dục Tiểu họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Hóa họcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Lịch sửĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Ngữ vănĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Phòng Đào tạoĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Sinh-KTNNĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Tiếng AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Tiếng Trung QuốcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46ToánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Trung tâm GDQP&ANĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Vật lýĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Vật lý (PP LÝ - QLSĐH)Đã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
ĐH chính quy - Tín chỉ46Viện CNTTĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!