Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường về việc đánh giá giảng viên và chương trình đào tạo;
Nhà trường yêu cầu mỗi sinh viên thực hiện đánh giá 1 lần trước khi vào trang tín chỉ.
Việc đánh giá là cơ sở để Nhà trường thực hiện tự đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học;
Việc đánh giá cần trung thực, khách quan.

HÃY CLICK CHUỘT VÀO LIÊN KẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠYhttp://tinchi.hpu2.edu.vn/default.aspx http://tinchi.hpu2.edu.vn:81