KẾ HOẠCH BẢO VỆ LUẬN VĂN, THI VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014
Xem chi tiết:   Tại đây
23 lượt truy cập
Các thông báo khác
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa CNTT (12/04/2013 16:42:24)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Hóa (12/03/2013 10:49:34)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Toán (12/03/2013 10:46:31)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN GDTC 1 (10/22/2013 17:40:13)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ (08/29/2013 10:53:10)
THÔNG BÁO (08/23/2013 22:58:25)
Danh sách phòng thi kết thúc học phần QLHCNN và QL ngành GD&ĐT của sinh viên K36 (08/12/2013 17:23:23)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2013 khoa Toán (08/07/2013 14:35:47)
Kế hoạch đăng ký thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (08/04/2013 11:59:56)
Lịch thi HK2 khoa Vật lý năm học 2012-2013 (05/12/2013 16:45:42)
<< First | Prev |
[1] 234567
| Next | Last >>