Mở lớp họp phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 dành cho sinh viên Khóa 37, 38

Căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm các học phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 của sinh viên Khóa 37, 38. Nhà trường mở thêm các lớp tín chỉ Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 để sinh viên đăng ký học tập với thời gian đăng ký trên cổng thông tin tín chỉ như sau:
Thời gian bắt đầu: 19/4/2016 
Thời gian kết thúc: 20/4/2016

Lưu ý: Sinh viên Khóa 37 nộp đơn đăng ký học các học phần Giáo dục Thể chất về Phòng đào tạo.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN

1. Học phần: Giáo dục thể chất 1                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC101                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1         

TC101.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3  

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3  

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

2. Học phần: Giáo dục thể chất 2                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC102                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1

TC102.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

 3. Học phần: Giáo dục thể chất 2                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC103                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1

TC103.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

 

19 lượt truy cập
Các thông báo khác
Danh sách phòng thi học phần Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (01/06/2016 16:56:36)
Lịch học học phần Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo (12/23/2015 11:33:38)
Lịch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/23/2015 11:30:33)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 (11/16/2015 14:04:24)
THÔNG BÁO (05/18/2015 23:49:38)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>