LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

1. KHOA TOÁN HỌC - Xem tại đây

2. KHOA HÓA HỌC - Xem tại đây

3. KHOA VẬT LÝ - Xem tại đây

4. TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG - AN NINH - Xem tại đây  

5. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Xem tại đây

6. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Xem tại đây

7. KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Xem tại đây

8. KHOA GIÁO DỤC MẦM NON - Xem tại đây

9. KHOA SINH-KTNN - Xem tại đây

10. KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - Xem tại đây

22 lượt truy cập
Các thông báo khác
THÔNG BÁO (05/18/2015 23:49:38)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa CNTT (12/04/2013 16:42:24)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Hóa (12/03/2013 10:49:34)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Toán (12/03/2013 10:46:31)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN GDTC 1 (10/22/2013 17:40:13)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>