Tin tức, sự kiện
I. Thông báo hủy các lớp tín chỉ do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện để mở lớp:
1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT:
- Hủy các lớp tín chỉ: TL 502.6_LT; TL502.11_LT; TL502.12_LT, TL502.17_LT; TL502.18_LT.
2. Học phần Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Hủy lớp tín chỉ: CT104.6_LT.

* Ghi chú: Sinh viên đăng ký học tại các lớp tín chỉ trên được chuyển sang các lớp tín chỉ khác cùng thời gian học.

II. Danh sách phòng thi môn Quản lý Hành chính Nhà nước - Quản lý Ngành Giáo dục.
Ghi chú: Do buổi sáng ngày 9/8/2014, các phòng nhà B (B22, B23, B32, B33) được dành cho học trực tuyến Giáo dục công dân đầu năm học. Vì vậy các phòng thi tại các phòng trên được chuyển sang các phòng như sau: B22A->A26; B22B->A22, B23A->A2.1; B23B->A3.1; B32A->A32; B32B->A33; B33A->A34; B33B->A35
Các phòng học đã được chỉnh sửa trong file đính kèm xem chi tiết
tại đây

III. Thông báo mở thêm lớp tín chỉ HK1 năm học 2014-2015 (Dành cho sinh viên K37, K38 đăng ký học phần Ngoại ngữ 2). Chi tiết xem tại đây
73 lượt truy cập
Các thông báo khác
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa CNTT (12/04/2013 16:42:24)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Hóa (12/03/2013 10:49:34)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Toán (12/03/2013 10:46:31)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN GDTC 1 (10/22/2013 17:40:13)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ (08/29/2013 10:53:10)
THÔNG BÁO (08/23/2013 22:58:25)
Danh sách phòng thi kết thúc học phần QLHCNN và QL ngành GD&ĐT của sinh viên K36 (08/12/2013 17:23:23)
<< First | Prev |
[1] 234567
| Next | Last >>