THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo hủy các lớp học phần sau trong học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 (do không đủ số lượng quy định trên 1 lớp học phần):

1. Học phần GDTC 1:   TC101.Hoc he.6_LT
2. Học phần GDTC 2:   TC102.Hoc he.3_LT;   TC102.Hoc he.4_LT
3. Học phần GDTC 3:   TC103.Hoc he.4_LT;   TC103.Hoc he.5_LT;    TC103.Hoc he.6_LT;
4. Lý thuyết độ đo - tích phân:   TN309.Hoc he.1_LT
5. Quy hoạch tuyến tính:   TN405.Hoc he.1_LT
6. Tập hợp - logic:   TN301.Hoc he.2_LT
7. Toán cao cấp A1 (Đại số tuyến tính):   TN201.Hoc he.3_LT
8. Toán cao cấp A4 (Giải tích 3):   TN201.Hoc he.1_LT
9. Vũ khí bộ binh:   QA302.Hoc he.1_LT

-------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách sinh viên dự thi học phần Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT: Xem chi tiết tại đây
191 lượt truy cập
Các thông báo khác
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa CNTT (12/04/2013 16:42:24)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Hóa (12/03/2013 10:49:34)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Toán (12/03/2013 10:46:31)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN GDTC 1 (10/22/2013 17:40:13)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ (08/29/2013 10:53:10)
<< First | Prev |
[1] 234567
| Next | Last >>