DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP Ở HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016

Căn cứ kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016 và căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm của sinh viên nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học các học phần trong kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Danh sách các lớp học phần dự kiến mở ở học kỳ phụ năm học 2015-2016: XEM TẠI ĐÂY
2. Thời gian đăng ký:
- Thời gian bắt đầu: 17/5/2016
- Thời gian kết thúc: 25/5/2016
Các thông báo khác
THÔNG BÁO (05/18/2015 23:49:38)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>