DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP Ở HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016 và căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm của sinh viên nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học các học phần trong kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Danh sách các lớp học phần dự kiến mở ở học kỳ phụ năm học 2015-2016: XEM TẠI ĐÂY
2. Thời gian đăng ký:
- Thời gian bắt đầu: 17/5/2016
- Thời gian kết thúc: 25/5/2016
132 lượt truy cập
Các thông báo khác
Mở lớp họp phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 dành cho sinh viên Khóa 37, 38 (04/15/2016 10:14:37)
Danh sách phòng thi học phần Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (01/06/2016 16:56:36)
Lịch học học phần Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo (12/23/2015 11:33:38)
Lịch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/23/2015 11:30:33)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 (11/16/2015 14:04:24)
THÔNG BÁO (05/18/2015 23:49:38)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>