Tin tức, sự kiện
  * Lịch xêmina các học phần Tâm lý học, Giáo dục học

1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT (TL502)

Nhóm số

Lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Ghi chú

01

TL502.1_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 2 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

02

TL502.2_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 2 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

03

TL502.3_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 3 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

04

TL502.4_LT

Thứ 2 tiết 11, 12

Thứ 3 tiết 11,12

B33

Xem danh sách

05

TL502.5_LT

Thứ 5 tiết 11, 12

Thứ 6 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

06

TL502.7_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 3 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

07

TL502.8_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 4 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

08

TL502.9_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 4 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

09

TL502.10_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 5 tiết 11, 12

B33

Xem danh sách

10

TL502.13_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 5 tiết 11, 12

B42

Xem danh sách

11

TL502.14_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 5 tiết 11, 12

B43

Xem danh sách

12

TL502.15_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 6 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

13

TL502.16_LT

Thứ 6 tiết 11, 12

Thứ 3 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

 

2. Học phần Những vấn đề chung về giáo dục học (GD501) 

Nhóm số

Lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Ghi chú

01

GD501.1_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B22

Xem danh sách

02

GD501.2_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B23

Xem danh sách

03

GD501.3_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B32

Xem danh sách

04

GD501.4_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B33

Xem danh sách

05

GD501.5_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B42

Xem danh sách

06

GD501.6_LT

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B22

Xem danh sách

07

GD501.7_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B22

Xem danh sách

08

GD501.8_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B23

Xem danh sách

09

GD501.9_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B32

Xem danh sách

10

GD501.10_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B33

Xem danh sách

11

GD501.11_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B42

Xem danh sách

12

GD501.12_LT

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B23

Xem danh sách

13

GD501.13_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B22

Xem danh sách

14

GD501.14_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B23

Xem danh sách

15

GD501.15_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B32

Xem danh sách

16

GD501.16_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B33

Xem danh sách

17

GD501.17_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B42

Xem danh sách

18

GD501.18_LT

+ K37 Học lại

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B32

Xem danh sách


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Thông báo hủy các lớp tín chỉ do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện để mở lớp:
1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT:
- Hủy các lớp tín chỉ: TL 502.6_LT; TL502.11_LT; TL502.12_LT, TL502.17_LT; TL502.18_LT.
2. Học phần Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Hủy lớp tín chỉ: CT104.6_LT.

* Ghi chú: Sinh viên đăng ký học tại các lớp tín chỉ trên được chuyển sang các lớp tín chỉ khác cùng thời gian học.

II. Danh sách phòng thi môn Quản lý Hành chính Nhà nước - Quản lý Ngành Giáo dục.
Ghi chú: Do buổi sáng ngày 9/8/2014, các phòng nhà B (B22, B23, B32, B33) được dành cho học trực tuyến Giáo dục công dân đầu năm học. Vì vậy các phòng thi tại các phòng trên được chuyển sang các phòng như sau: B22A->A26; B22B->A22, B23A->A2.1; B23B->A3.1; B32A->A32; B32B->A33; B33A->A34; B33B->A35
Các phòng học đã được chỉnh sửa trong file đính kèm xem chi tiết
tại đây

III. Thông báo mở thêm lớp tín chỉ HK1 năm học 2014-2015 (Dành cho sinh viên K37, K38 đăng ký học phần Ngoại ngữ 2). Chi tiết xem tại đây
233 lượt truy cập
Các thông báo khác
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/05/2013 09:16:33)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/05/2013 09:10:47)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa CNTT (12/04/2013 16:42:24)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Hóa (12/03/2013 10:49:34)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Toán (12/03/2013 10:46:31)
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC PHẦN GDTC 1 (10/22/2013 17:40:13)
Thông báo mở thêm lớp tín chỉ (08/29/2013 10:53:10)
THÔNG BÁO (08/23/2013 22:58:25)
Danh sách phòng thi kết thúc học phần QLHCNN và QL ngành GD&ĐT của sinh viên K36 (08/12/2013 17:23:23)
<< First | Prev |
[1] 234567
| Next | Last >>