Đăng nhập vào cổng tín chỉ của sinh viên từ khóa K38 trở về sau

Các bạn sinh viên truy cập theo địa chỉ sau: http://tinchi.hpu2.edu.vn:81

 

 

 

 

 

 

 

385 lượt truy cập
Các thông báo khác
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP Ở HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016 (05/16/2016 08:08:03)
Mở lớp họp phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 dành cho sinh viên Khóa 37, 38 (04/15/2016 10:14:37)
Danh sách phòng thi học phần Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (01/06/2016 16:56:36)
Lịch học học phần Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo (12/23/2015 11:33:38)
Lịch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/23/2015 11:30:33)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 (11/16/2015 14:04:24)
THÔNG BÁO (05/18/2015 23:49:38)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:10:41)
Tin tức, sự kiện (08/05/2014 11:59:01)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (07/21/2014 09:45:06)
(06/01/2014 17:23:03)
(04/07/2014 10:47:28)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (02/20/2014 21:14:58)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 21:12:29)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 16:22:31)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 16:20:23)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/09/2013 17:03:59)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/05/2013 10:28:36)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>