Đăng ký các học phần học kỳ phụ năm học 2016 - 2017

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học các học phần ở học kỳ phụ năm học 2016 - 2017 nộp đơn đăng ký về khoa, trung tâm quản lý học phần và thực hiện đăng ký trực tuyến theo đường link bên dưới.

Click vào đây để đăng ký.

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
<< First | Prev |
[1] 2345678910
| Next | Last >>