Thông báo nghỉ học buổi sáng ngày 09/7/2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi năng khiếu khối M, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên học tại Giảng đường A, B, C và D nghỉ học buổi sáng Thứ 2 ngày 10/7/2017 và tổ chức dạy bù vào buổi sáng Thứ 7 ngày 15/7/2017. Buổi chiều ngày 10/7/2017 sinh viên học bình thường theo kế hoạch.

 

 

 

 

Các thông báo khác