Công văn về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017

1. Nội dung công văn xem tại đây.

2. Sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, nộp đơn xét tốt nghiệp về khoa quản lý.

 

 

 

Các thông báo khác