Thông báo chuẩn bị đăng kí tín chỉ HK1 năm học 2011-2012 đối với K36

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, từ HK3 của K36 (tức là HK1 năm học 2011-2012), sinh viên K36 sẽ đăng kí học tự do hoàn toàn các môn học tín chỉ. Sinh viên có thể lựa chọn học các môn khác nhau, chọn khối lượng đăng kí học khác nhau, chọn lịch học khác nhau cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Sau khi có kết quả đăng kí học tập, lịch học các lớp tín chỉ sẽ chính thức được duyệt trước khi sinh viên về nghỉ hè.

Để có thể thực hiện tốt việc đăng kí học tập tín chỉ,  tất cả sinh viên K36 trong trường cần tìm hiểu kĩ các quy định về đăng kí học tín chỉ trong "Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHSP Hà Nội 2", tìm hiểu kĩ về thủ tục đăng kí học tín chỉ, tìm hiểu hướng dẫn thực hiện đăng kí qua Cổng đào tạo tín chỉ www.tinchi.hpu2.edu.vn, theo dõi thường xuyên các thông báo qua Cổng đào tạo tín chỉ của trường, thực hiện đầy đủ các quy đinh của nhà trường. Cố vấn học tập các khoa cần tìm hiểu kĩ các quy định, hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng kí học tín chỉ.

Nhà trường yêu cầu các khoa triển tốt khai kế hoạch của nhà trường tới cán bộ và sinh viên trong khoa.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo

21232 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Mở lớp họp phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 dành cho sinh viên Khóa 37, 38 (4/15/2016 10:14:37 AM)
Danh sách phòng thi học phần Quản lý nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (1/6/2016 4:56:36 PM)
Lịch học học phần Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo (12/23/2015 11:33:38 AM)
Lịch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016 (12/23/2015 11:30:33 AM)
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 (11/16/2015 2:04:24 PM)
THÔNG BÁO (5/18/2015 11:49:38 PM)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 3:10:41 PM)
Tin tức, sự kiện (8/5/2014 11:59:01 AM)
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014 (7/21/2014 9:45:06 AM)
(4/7/2014 10:47:28 AM)
Kế hoạch kiểm tra ngoại ngữ cho sinh viên K36, K37, K38 chưa đủ điều kiện đăng ký các học phần Tiếng Anh (2/20/2014 9:14:58 PM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngữ văn (12/17/2013 11:00:53 AM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Vật lý (12/12/2013 9:12:29 PM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Ngoại ngữ (12/10/2013 4:22:31 PM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTC (12/10/2013 4:20:23 PM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDTH (12/9/2013 5:03:59 PM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Sinh-KTNN (12/5/2013 10:28:36 AM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa GDCT (12/5/2013 9:16:33 AM)
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013-2014 khoa Lịch sử (12/5/2013 9:10:47 AM)