Thông báo chuẩn bị đăng kí tín chỉ HK1 năm học 2011-2012 đối với K36

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, từ HK3 của K36 (tức là HK1 năm học 2011-2012), sinh viên K36 sẽ đăng kí học tự do hoàn toàn các môn học tín chỉ. Sinh viên có thể lựa chọn học các môn khác nhau, chọn khối lượng đăng kí học khác nhau, chọn lịch học khác nhau cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Sau khi có kết quả đăng kí học tập, lịch học các lớp tín chỉ sẽ chính thức được duyệt trước khi sinh viên về nghỉ hè.

Để có thể thực hiện tốt việc đăng kí học tập tín chỉ,  tất cả sinh viên K36 trong trường cần tìm hiểu kĩ các quy định về đăng kí học tín chỉ trong "Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHSP Hà Nội 2", tìm hiểu kĩ về thủ tục đăng kí học tín chỉ, tìm hiểu hướng dẫn thực hiện đăng kí qua Cổng đào tạo tín chỉ www.tinchi.hpu2.edu.vn, theo dõi thường xuyên các thông báo qua Cổng đào tạo tín chỉ của trường, thực hiện đầy đủ các quy đinh của nhà trường. Cố vấn học tập các khoa cần tìm hiểu kĩ các quy định, hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng kí học tín chỉ.

Nhà trường yêu cầu các khoa triển tốt khai kế hoạch của nhà trường tới cán bộ và sinh viên trong khoa.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo

12829 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Kế hoạch đăng ký thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 (8/4/2013 11:59:56 AM)
Lịch thi HK2 khoa Vật lý năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:45:42 PM)
Lịch thi HK2 khoa Ngữ văn năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:38:26 PM)
Lịch thi HK2 khoa Ngữ văn năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:36:59 PM)
Lịch thi HK2 K38 Ngành GDQP-AN năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:33:22 PM)
Lịch thi HK2 khoa CNTT năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:32:10 PM)
Lịch thi HK2 khoa Sinh-KTNN năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:29:36 PM)
Lịch thi HK2 khoa GDTC năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:26:28 PM)
Lịch thi HK2 khoa Lịch sử năm học 2012-2013 (5/12/2013 4:24:27 PM)
(4/19/2013 9:07:24 AM)
Đăng ký học ngành 2 (Áp dụng đối với K37 và K38) (4/1/2013 3:39:32 PM)
Danh sách sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào kiến thức ngoại ngữ (Đợt 3) năm học 2012-2013 (4/1/2013 9:07:26 AM)
Kế hoạch thi kiểm tra Ngoại ngữ đối với sinh viên K38 thuộc khối không chuyên ngữ ( Đợt 3 ) (3/21/2013 11:23:22 AM)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (3/9/2013 3:20:23 PM)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (3/9/2013 3:12:16 PM)
HƯỚNG DẤN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ HỌC NGÀNH HỌC 2 (3/3/2013 9:01:16 PM)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 khoa Toán (1/16/2013 5:13:49 PM)
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (1/14/2013 3:43:11 PM)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (1/14/2013 9:29:09 AM)