Thông báo chuẩn bị đăng kí tín chỉ HK1 năm học 2011-2012 đối với K36

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, từ HK3 của K36 (tức là HK1 năm học 2011-2012), sinh viên K36 sẽ đăng kí học tự do hoàn toàn các môn học tín chỉ. Sinh viên có thể lựa chọn học các môn khác nhau, chọn khối lượng đăng kí học khác nhau, chọn lịch học khác nhau cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Sau khi có kết quả đăng kí học tập, lịch học các lớp tín chỉ sẽ chính thức được duyệt trước khi sinh viên về nghỉ hè.

Để có thể thực hiện tốt việc đăng kí học tập tín chỉ,  tất cả sinh viên K36 trong trường cần tìm hiểu kĩ các quy định về đăng kí học tín chỉ trong "Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHSP Hà Nội 2", tìm hiểu kĩ về thủ tục đăng kí học tín chỉ, tìm hiểu hướng dẫn thực hiện đăng kí qua Cổng đào tạo tín chỉ www.tinchi.hpu2.edu.vn, theo dõi thường xuyên các thông báo qua Cổng đào tạo tín chỉ của trường, thực hiện đầy đủ các quy đinh của nhà trường. Cố vấn học tập các khoa cần tìm hiểu kĩ các quy định, hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng kí học tín chỉ.

Nhà trường yêu cầu các khoa triển tốt khai kế hoạch của nhà trường tới cán bộ và sinh viên trong khoa.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo

13600 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (1/14/2013 9:29:09 AM)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (1/9/2013 10:32:57 AM)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/7/2012 3:17:16 PM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/2/2012 8:43:26 PM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/2/2012 8:41:52 PM)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 9:11:36 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 9:09:19 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 9:05:03 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 9:03:30 AM)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 9:01:32 AM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/5/2012 3:31:15 PM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/5/2012 3:20:24 PM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (11/5/2012 10:26:21 AM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTH (11/5/2012 10:25:25 AM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDCT (10/31/2012 10:03:49 AM)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Toán (10/17/2012 3:58:34 PM)