Thông báo chuẩn bị đăng kí tín chỉ HK1 năm học 2011-2012 đối với K36

 

Kính gửi:   Các đơn vị trong trường

Theo kế hoạch của nhà trường, từ HK3 của K36 (tức là HK1 năm học 2011-2012), sinh viên K36 sẽ đăng kí học tự do hoàn toàn các môn học tín chỉ. Sinh viên có thể lựa chọn học các môn khác nhau, chọn khối lượng đăng kí học khác nhau, chọn lịch học khác nhau cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Sau khi có kết quả đăng kí học tập, lịch học các lớp tín chỉ sẽ chính thức được duyệt trước khi sinh viên về nghỉ hè.

Để có thể thực hiện tốt việc đăng kí học tập tín chỉ,  tất cả sinh viên K36 trong trường cần tìm hiểu kĩ các quy định về đăng kí học tín chỉ trong "Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHSP Hà Nội 2", tìm hiểu kĩ về thủ tục đăng kí học tín chỉ, tìm hiểu hướng dẫn thực hiện đăng kí qua Cổng đào tạo tín chỉ www.tinchi.hpu2.edu.vn, theo dõi thường xuyên các thông báo qua Cổng đào tạo tín chỉ của trường, thực hiện đầy đủ các quy đinh của nhà trường. Cố vấn học tập các khoa cần tìm hiểu kĩ các quy định, hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng kí học tín chỉ.

Nhà trường yêu cầu các khoa triển tốt khai kế hoạch của nhà trường tới cán bộ và sinh viên trong khoa.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo

11821 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Ngoại ngữ (9/26/2011 2:19:28 AM)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Giáo dục Tiểu học (9/26/2011 2:17:18 AM)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Giáo dục thể chất (9/26/2011 2:15:28 AM)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Giáo dục Chính trị (9/26/2011 2:11:42 AM)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Công nghệ thông tin (9/26/2011 2:10:20 AM)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2011-2012 của sinh viên K37 khoa Hóa học (9/26/2011 2:08:03 AM)
Danh sách các lớp tín chỉ không tổ chức học tập (Hủy lớp) HK1 năm học 2011-2012 (8/17/2011 5:38:50 PM)
Thông báo về việc không tổ chức các lớp học tín chỉ (Hủy lớp) và tổ chức đợt đăng ký học lần thứ 2 - HK1 (2011-2012) (8/17/2011 5:31:20 PM)
Yêu cầu hoàn thành các công việc để xét duyệt kết quả học tập HK1 và nguyện vọng học ngành 2 (4/2/2011 8:27:30 AM)
Thông báo đăng kí nguyện vọng học ngành 2 (3/23/2011 9:27:52 AM)
Chuẩn bị xét duyệt học ngành 2 trong tháng 3/2011 (3/8/2011 8:30:42 AM)
Theo dõi kết quả học tập HK1, nếu có sai sót cần đề nghị sửa chữa trước ngày 20/3/2011 (3/2/2011 4:32:01 PM)
Nhắc nhở sinh viên K36 đi học theo đúng lịch học đã đăng kí (3/1/2011 1:10:25 PM)
Thông báo thi lần 2 HK1 năm học 2010-2011 (2/14/2011 8:40:22 PM)
Thông báo kế hoạch các lớp tín chỉ HK2 năm học 2010-2011 (2/14/2011 8:34:02 PM)
Thông báo tài khoản (12/21/2010 3:43:19 AM)