Chi tiết

Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến qua ngân hàng Vietinbank

Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến qua ngân hàng Vietinbank
 
 
 
- Thông tin liên hệ:
Nguyễn Bảo Linh - Chuyên viên P. Tài vụ;
Điện thoại: 0942.036.887
Email: nguyenbaolinh@hpu2.edu.vn
 
 
 
 
Các thông báo khác
Thông báo hủy lớp học phần (08/20/2020 12:55:54)