Chi tiết

Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến trên cổng thông tin tín chỉ từ ngày 01/3/2022

- Thông báo về việc áp dụng hình thức thanh toán học phí trực tuyến, xem tại đây

- Hướng dẫn thanh toán học phí trực tuyến trên cổng thông tin tín chỉ, xem tại đây.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Bảo Linh - Chuyên viên P. Tài vụ;

ĐT: 0942.036.887

Email: nguyenbaolinh@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác