Lịch học và Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

1. Lịch học ôn tập, xem tại đây.

2. Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2, xem tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
THÔNG BÁO (06/16/2015 15:10:34)
THÔNG BÁO (03/09/2015 09:23:50)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:06:39)
Tin tức, sự kiện (08/08/2014 13:59:29)
DANH SÁCH THI LẦN 2 (06/26/2014 11:32:42)
(05/05/2014 16:19:09)