Danh sách điểm thi tiếng Anh đầu vào khóa 43 đợt thi ngày 13/01/2018

Xem tại đây

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
THÔNG BÁO (06/16/2015 15:10:34)
THÔNG BÁO (03/09/2015 09:23:50)
Tin tức, sự kiện (12/22/2014 15:06:39)
Tin tức, sự kiện (08/08/2014 13:59:29)
DANH SÁCH THI LẦN 2 (06/26/2014 11:32:42)
(05/05/2014 16:19:09)