LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016

1. KHOA TOÁN HỌC - Xem tại đây

2. KHOA HÓA HỌC - Xem tại đây

3. KHOA VẬT LÝ - Xem tại đây

4. TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG - AN NINH - Xem tại đây  

5. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Xem tại đây

6. KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - Xem tại đây

7. KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - Xem tại đây

8. KHOA GIÁO DỤC MẦM NON - Xem tại đây

9. KHOA SINH-KTNN - Xem tại đây

10. KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - Xem tại đây

26 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 khoa Toán (01/16/2013 17:13:49)
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (01/14/2013 15:43:11)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (01/14/2013 09:29:09)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 09:01:32)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/05/2012 15:31:15)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/05/2012 15:20:24)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (11/05/2012 10:26:21)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTH (11/05/2012 10:25:25)
<< First | Prev |
12 [3] 45678
| Next | Last >>