THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo hủy các lớp học phần sau trong học kỳ phụ năm học 2014 - 2015 (do không đủ số lượng quy định trên 1 lớp học phần):

1. Học phần GDTC 1:   TC101.Hoc he.6_LT
2. Học phần GDTC 2:   TC102.Hoc he.3_LT;   TC102.Hoc he.4_LT
3. Học phần GDTC 3:   TC103.Hoc he.4_LT;   TC103.Hoc he.5_LT;    TC103.Hoc he.6_LT;
4. Lý thuyết độ đo - tích phân:   TN309.Hoc he.1_LT
5. Quy hoạch tuyến tính:   TN405.Hoc he.1_LT
6. Tập hợp - logic:   TN301.Hoc he.2_LT
7. Toán cao cấp A1 (Đại số tuyến tính):   TN201.Hoc he.3_LT
8. Toán cao cấp A4 (Giải tích 3):   TN201.Hoc he.1_LT
9. Vũ khí bộ binh:   QA302.Hoc he.1_LT

-------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách sinh viên dự thi học phần Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT: Xem chi tiết tại đây
130 lượt truy cập
Các thông báo khác
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (01/14/2013 15:43:11)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (01/14/2013 09:29:09)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 09:01:32)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/05/2012 15:31:15)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/05/2012 15:20:24)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (11/05/2012 10:26:21)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTH (11/05/2012 10:25:25)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDCT (10/31/2012 10:03:49)
<< First | Prev |
12 [3] 4567
| Next | Last >>