Mở lớp họp phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 dành cho sinh viên Khóa 37, 38

Căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm các học phần Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 của sinh viên Khóa 37, 38. Nhà trường mở thêm các lớp tín chỉ Giáo dục Thể chất 1, 2, 3 để sinh viên đăng ký học tập với thời gian đăng ký trên cổng thông tin tín chỉ như sau:
Thời gian bắt đầu: 19/4/2016 
Thời gian kết thúc: 20/4/2016

Lưu ý: Sinh viên Khóa 37 nộp đơn đăng ký học các học phần Giáo dục Thể chất về Phòng đào tạo.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN

1. Học phần: Giáo dục thể chất 1                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC101                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1         

TC101.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3  

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3  

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

2. Học phần: Giáo dục thể chất 2                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC102                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1

TC102.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

 3. Học phần: Giáo dục thể chất 2                        Số tín chỉ: 01                        Mã số: TC103                     

STT

Mã lớp

học phần

Thời gian học

Địa điểm

Người dạy

Số SV tối đa ở 01 lớp học phần

SV thuộc ngành học đăng ký

1

TC103.HL-CaiThien.1_LT

- Buổi 1: Thứ 7 tiết 1, 2, 3

- Buổi 2: Thứ 7 tiết 8, 9

- Buổi 3: Chủ nhật tiết 1, 2, 3

- Buổi 4: Chủ nhật tiết 8, 9

SVĐ

 

50

K38 các ngành

 

24 lượt truy cập
Các thông báo khác
Kế hoạch thi kiểm tra Ngoại ngữ đối với sinh viên K38 thuộc khối không chuyên ngữ ( Đợt 3 ) (03/21/2013 11:23:22)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:20:23)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:12:16)
HƯỚNG DẤN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ HỌC NGÀNH HỌC 2 (03/03/2013 21:01:16)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 khoa Toán (01/16/2013 17:13:49)
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (01/14/2013 15:43:11)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (01/14/2013 09:29:09)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 09:01:32)
<< First | Prev |
12 [3] 45678
| Next | Last >>