DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỞ LỚP Ở HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016 và căn cứ vào nhu cầu học lại, học cải thiện điểm của sinh viên nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học các học phần trong kỳ phụ cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Danh sách các lớp học phần dự kiến mở ở học kỳ phụ năm học 2015-2016: XEM TẠI ĐÂY
2. Thời gian đăng ký:
- Thời gian bắt đầu: 17/5/2016
- Thời gian kết thúc: 25/5/2016
83 lượt truy cập
Các thông báo khác
Danh sách sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào kiến thức ngoại ngữ (Đợt 3) năm học 2012-2013 (04/01/2013 09:07:26)
Kế hoạch thi kiểm tra Ngoại ngữ đối với sinh viên K38 thuộc khối không chuyên ngữ ( Đợt 3 ) (03/21/2013 11:23:22)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:20:23)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:12:16)
HƯỚNG DẤN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ HỌC NGÀNH HỌC 2 (03/03/2013 21:01:16)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 khoa Toán (01/16/2013 17:13:49)
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (01/14/2013 15:43:11)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (01/14/2013 09:29:09)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
<< First | Prev |
12 [3] 45678
| Next | Last >>