Đăng nhập vào cổng tín chỉ của sinh viên từ khóa K38 trở về sau

Các bạn sinh viên truy cập theo địa chỉ sau: http://tinchi.hpu2.edu.vn:81

 

 

 

 

 

 

 

385 lượt truy cập
Các thông báo khác
Đăng ký học ngành 2 (Áp dụng đối với K37 và K38) (04/01/2013 15:39:32)
Danh sách sinh viên dự thi kiểm tra đầu vào kiến thức ngoại ngữ (Đợt 3) năm học 2012-2013 (04/01/2013 09:07:26)
Kế hoạch thi kiểm tra Ngoại ngữ đối với sinh viên K38 thuộc khối không chuyên ngữ ( Đợt 3 ) (03/21/2013 11:23:22)
KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:20:23)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐẦU VÀO KIẾN THỨC NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 (03/09/2013 15:12:16)
HƯỚNG DẤN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI VÀ HỌC NGÀNH HỌC 2 (03/03/2013 21:01:16)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 khoa Toán (01/16/2013 17:13:49)
Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức tiếng anh đầu khóa học K38 đợt 2 (01/14/2013 15:43:11)
Kế hoạch kiểm tra Ngoại ngữ K38 đợt 2 (01/14/2013 09:29:09)
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
<< First | Prev |
12 [3] 45678
| Next | Last >>