Tin tức, sự kiện
I. Thông báo hủy các lớp tín chỉ do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện để mở lớp:
1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT:
- Hủy các lớp tín chỉ: TL 502.6_LT; TL502.11_LT; TL502.12_LT, TL502.17_LT; TL502.18_LT.
2. Học phần Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Hủy lớp tín chỉ: CT104.6_LT.

* Ghi chú: Sinh viên đăng ký học tại các lớp tín chỉ trên được chuyển sang các lớp tín chỉ khác cùng thời gian học.

II. Danh sách phòng thi môn Quản lý Hành chính Nhà nước - Quản lý Ngành Giáo dục.
Ghi chú: Do buổi sáng ngày 9/8/2014, các phòng nhà B (B22, B23, B32, B33) được dành cho học trực tuyến Giáo dục công dân đầu năm học. Vì vậy các phòng thi tại các phòng trên được chuyển sang các phòng như sau: B22A->A26; B22B->A22, B23A->A2.1; B23B->A3.1; B32A->A32; B32B->A33; B33A->A34; B33B->A35
Các phòng học đã được chỉnh sửa trong file đính kèm xem chi tiết
tại đây

III. Thông báo mở thêm lớp tín chỉ HK1 năm học 2014-2015 (Dành cho sinh viên K37, K38 đăng ký học phần Ngoại ngữ 2). Chi tiết xem tại đây
69 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 09:01:32)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/05/2012 15:31:15)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/05/2012 15:20:24)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (11/05/2012 10:26:21)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTH (11/05/2012 10:25:25)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDCT (10/31/2012 10:03:49)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Toán (10/17/2012 15:58:34)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (10/17/2012 15:53:21)
<< First | Prev |
12 [3] 4567
| Next | Last >>