Tin tức, sự kiện
  * Lịch xêmina các học phần Tâm lý học, Giáo dục học

1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT (TL502)

Nhóm số

Lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Ghi chú

01

TL502.1_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 2 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

02

TL502.2_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 2 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

03

TL502.3_LT

Thứ 5 tiết 1, 2

Thứ 3 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

04

TL502.4_LT

Thứ 2 tiết 11, 12

Thứ 3 tiết 11,12

B33

Xem danh sách

05

TL502.5_LT

Thứ 5 tiết 11, 12

Thứ 6 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

06

TL502.7_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 3 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

07

TL502.8_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 4 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

08

TL502.9_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 4 tiết 11, 12

B32

Xem danh sách

09

TL502.10_LT

Thứ 5 tiết 3, 4

Thứ 5 tiết 11, 12

B33

Xem danh sách

10

TL502.13_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 5 tiết 11, 12

B42

Xem danh sách

11

TL502.14_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 5 tiết 11, 12

B43

Xem danh sách

12

TL502.15_LT

Thứ 5 tiết 5, 6

Thứ 6 tiết 11, 12

B22

Xem danh sách

13

TL502.16_LT

Thứ 6 tiết 11, 12

Thứ 3 tiết 11, 12

B23

Xem danh sách

 

2. Học phần Những vấn đề chung về giáo dục học (GD501) 

Nhóm số

Lớp học phần

Thời gian học

Địa điểm

Ghi chú

01

GD501.1_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B22

Xem danh sách

02

GD501.2_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B23

Xem danh sách

03

GD501.3_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B32

Xem danh sách

04

GD501.4_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B33

Xem danh sách

05

GD501.5_LT

Thứ 4 tiết 5, 6

Thứ 7 tiết 1, 2

B42

Xem danh sách

06

GD501.6_LT

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B22

Xem danh sách

07

GD501.7_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B22

Xem danh sách

08

GD501.8_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B23

Xem danh sách

09

GD501.9_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B32

Xem danh sách

10

GD501.10_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B33

Xem danh sách

11

GD501.11_LT

Thứ 4 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 3, 4

B42

Xem danh sách

12

GD501.12_LT

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B23

Xem danh sách

13

GD501.13_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B22

Xem danh sách

14

GD501.14_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B23

Xem danh sách

15

GD501.15_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B32

Xem danh sách

16

GD501.16_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B33

Xem danh sách

17

GD501.17_LT

Thứ 4 tiết 9, 10

Thứ 7 tiết 5, 6

B42

Xem danh sách

18

GD501.18_LT

+ K37 Học lại

Thứ 7 tiết 7, 8

Thứ 7 tiết 9, 10

B32

Xem danh sách


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Thông báo hủy các lớp tín chỉ do số lượng sinh viên đăng ký học không đủ điều kiện để mở lớp:
1. Học phần Tâm lý học sư phạm và Tâm lý học lứa tuổi THPT:
- Hủy các lớp tín chỉ: TL 502.6_LT; TL502.11_LT; TL502.12_LT, TL502.17_LT; TL502.18_LT.
2. Học phần Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam:
- Hủy lớp tín chỉ: CT104.6_LT.

* Ghi chú: Sinh viên đăng ký học tại các lớp tín chỉ trên được chuyển sang các lớp tín chỉ khác cùng thời gian học.

II. Danh sách phòng thi môn Quản lý Hành chính Nhà nước - Quản lý Ngành Giáo dục.
Ghi chú: Do buổi sáng ngày 9/8/2014, các phòng nhà B (B22, B23, B32, B33) được dành cho học trực tuyến Giáo dục công dân đầu năm học. Vì vậy các phòng thi tại các phòng trên được chuyển sang các phòng như sau: B22A->A26; B22B->A22, B23A->A2.1; B23B->A3.1; B32A->A32; B32B->A33; B33A->A34; B33B->A35
Các phòng học đã được chỉnh sửa trong file đính kèm xem chi tiết
tại đây

III. Thông báo mở thêm lớp tín chỉ HK1 năm học 2014-2015 (Dành cho sinh viên K37, K38 đăng ký học phần Ngoại ngữ 2). Chi tiết xem tại đây
234 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thời khoa biểu HK2 năm học 2012-2013 ngành Giáo dục Quốc phòng-An Ninh (01/09/2013 10:32:57)
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 và thời gian học tập khóa 36 trong năm học 2012 - 2013 (12/07/2012 15:17:16)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (12/02/2012 20:43:26)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Hóa học (12/02/2012 20:41:52)
Danh sách phòng thi kiểm tra kiến thức tiếng anh K38 đợt 1 khối không chuyên ngữ (11/29/2012 11:23:45)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngữ văn (11/20/2012 09:11:36)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Toán (11/19/2012 10:40:24)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (11/19/2012 10:38:56)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/17/2012 09:09:19)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/17/2012 09:05:03)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Vật lý (11/17/2012 09:03:30)
Lịch thi HK 1 năm học 2012-2013 khoa Sinh-KTNN (11/17/2012 09:01:32)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Ngoại ngữ (11/05/2012 15:31:15)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Lịch sử (11/05/2012 15:20:24)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTC (11/05/2012 10:26:21)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDTH (11/05/2012 10:25:25)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa GDCT (10/31/2012 10:03:49)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa Toán (10/17/2012 15:58:34)
Thời khóa biểu K38 HK1 năm học 2012-2013 khoa CNTT (10/17/2012 15:53:21)
<< First | Prev |
12 [3] 4567
| Next | Last >>