Thay đổi lịch học học phần một số học phần Giáo dục Thể chất

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH HỌC BÙ CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

Sinh viên K40 đã đăng ký học các học phần Cầu lông 1, Cầu lông 2 và K38, 39 đã đăng ký học các học phần Giáo dục Thể chất 1, Giáo dục Thể chất 2 ở Đợt 2 năm học 2017 - 2018 chuyển lịch học từ ngày 21/4/2018 (Thứ 7) và 22/4/2018 (Chủ Nhật) sang ngày 24/4/2018 (Thứ 3) và 26/4/2018 (Thứ 5).

 

Trân trọng.

 

 

Các thông báo khác