Lịch học và Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

1. Lịch học ôn tập, xem tại đây.

2. Danh sách phân lớp ôn tập tiếng Anh trình độ A2, xem tại đây.